Det var ingen trevlig start på denna lördagen med dryga 9 timmars avbrott i vår tjänst. Förklaringen från vår leverantör är en attack mot vårt DataCenter där man raderade vår databas och tog flera servrar ur drift. troligen hänger detta samman med Polisens tillslag mot Xtream-Codes den 18 sept men man vet nu inte säkert.

Flera andra stora leverantörer hade liknande tillslag och vi kan stoltsera med att vi var först online så vi skickar en eloga till våra duktiga tekniker trots allt.

Alla våra kunder får 15 dagar extra i kompensation för det inträffade.

OBS! Nu har vi valt att helt gå ifrån Xtream Codes och detta var ett kvitto på varför, vi vill vara helt oberoende och vi utvecklar ett helt nytt system som ska driftsättas. Vi har fått veta att systemet inom kort tas i drift och man försöker på bästa sätt att upprätthålla servicen fram till dess men vi får leva med lite problem innan det är klart.

/GlobalTV