Som många upptäckt vid det här laget har det till och från varit störningar i leveransen nu under en dryg månad. Efter den svarta 18 sept beslutade vår leverantör att flytta hela serverparken till nytt datacenter. Där har man tyvärr stött på flera olika problem som i huvudsak har med lastbalansering att göra och steg 1 var nu den 7-8 nov där man bytte ut optiska kablar som verkar varit defekta. Det blev bättring men inte 100% så man inväntar nu installation av ny nätverksswitch  som ska ske på onsdag 13/11.

 

GlobalTV