Av säkerhetsskäl har vi stängt möjligheten att logga in i kundportalen. Detta är en nödlösning men så snart vi har nya portalen på plats kommer alla att kunna logga in igen. Kontakta oss om du behöver din m3u eller vill slå av/slå på någon kanal.

 

/GlobalTV