Använder du appen Smart STB har du troligen problem just nu. Meddelande om ej giltig portal. Detta problem har uppstått sedan vår leverantör aktiverat en proxy lösning i kampen mot hackers. Man felsöker detta fenomen nu och vi hoppas på en snar lösning.

/GlobalTV