Vi har fått meddelandet att problemen ska vara avhjälpta inom en timma.

Håll ut, Stay safe

/GlobalTV