Vi har ett fåtal kunder med problem att få in kanallistan på sin Smart TV. Vi har rapporter om långsam swapping, dvs byta kanal så det tyder på ett DNS problem. Vi har anmält detta och man felsöker vad det kan bero på.

 

/GlobalTV